Контакти

Тетяна Петруненко

https://www.facebook.com/t.petrunenko

https://vk.com/id8130732

Email: natureart.ua@gmail.com

Лидия Петруненко
https://vk.com/club87391259